Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

Cel studiów:

Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także poradnictwa żywieniowego. Studia podyplomowe mają charakter niezawodowy.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Do wzięcia udziału w studiach nie jest wymagane ukończenie studiów medycznych lub okołomedycznych.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w takich obszarach jak:

 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego,
 • planowanie żywienia na poziomie indywidualnym,
 • poradnie żywieniowe,
 • placówki żywienia zbiorowego: żłobki, przedszkola, szkoły,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • gabinety dietetyczne,
 • kluby sportowe, fitness,
 • placówki turystyczno-rekreacyjne,
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu,
 • kontrola jakości żywności,
 • catering żywności.

Podstawa prawna studiów:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Program studiów:

 • Podstawy dietetyki
 • Podstawy biochemii i fizjologii żywienia
 • Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
 • Wybrane zagadnienia higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności
 • Wybrane zagadnienia z technologii potraw z towaroznawstwem
 • Żywienie człowieka zdrowego w różnych okresach życia
 • Żywienie kliniczne
 • Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
 • Kliniczny zarys chorób i dietoterapia
 • Planowanie diet i ocena żywienia
 • Farmakoterapia żywieniowa
 • Psychologia obsługi klienta
 • Edukacja żywieniowa w profilaktyce zdrowia
 • Dietetyka podczas wysiłku fizycznego
 • Dietetyka pediatryczna
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe

Czas trwania studiów: 2 semestry – 255 godzin.

Warunki płatności:

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 450 zł 900 zł 1 800 zł 3 600 zł