Informatyka i technika

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu informatyki i techniki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania techniki i informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Studia umożliwią włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów. Słuchacze otrzymują kwalifikacje zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 450 zł 900 zł 1 800 zł 3 600 zł

Program:

Moduł – Technika:

 • Nauka o materiałach
 • Inżynieria wytwarzania
 • Konstrukcja maszyn – podstawy
 • Mechanika – podstawy
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Mechatronika – podstawy
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych
 • Robotyka i automatyka
 • Elementy grafiki inżynierskiej
 • Główne zagadnienia z zakresu historii techniki
 • Dydaktyka techniki

Moduł – Informatyka:

 • Wprowadzenie do informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Programy użytkowe:
  a) edytory tekstów
  b) arkusze kalkulacyjne
  c) programy graficzne
  Prezentacje multimedialne
 • Programowanie
 • Sieci komputerowe i systemy operacyjne
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Dydaktyka informatyki
 • Metodyka nauczania informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Algorytmy i struktury danych
 • Praktyka w zakresie informatyki i techniki

Czas trwania: 515 godzin (dodatkowo obowiązuje 120 godzin praktyk)