Spa & Wellness

Cel studiów:

Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów relaksacyjnych stosowanych w gabinetach SPA oraz zabiegów
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kosmetycznej stosowanej w odnowie biologicznej.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w takich obszarach usług SPA & Wellness jak:

 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług SPA & Wellness,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • gabinety dietetyczne,
 • kluby sportowe, fitness,
 • instytucjach skupiającymi się na promocji zdrowia,
 • ośrodkach SPA &Wellness.

Podstawa prawna studiów:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Program studiów:

 • Anatomia funkcjonalna
 • Fizjologia z patofizjologią
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjoterapii
 • Pielęgnacja twarzy i ciała
 • Masaż
 • Techniki relaksacyjne
 • Aromaterapia
 • Psychologia obsługi klienta
 • Higiena i prewencja zakażeń
 • Elementy dietetyki i planowania żywienia

Warunki płatności

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 481,25 zł 962,50 zł 1 925 zł 3 850 zł