Informatyka

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w dodatkowe kwalifikacje do nauczania Informatyki. Uzyskana wiedza pozwoli na prowadzenie lekcji z przedmiotów: Informatyka, Technologia Informacyjna. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Warunkiem uzyskania kwalifikacji dla nauczycieli (nauczania w placówce oświatowej) jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Uzyskane kwalifikacje:

Ukończenie studiów będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki i technologii informacyjnej na wszystkich etapach edykacyjnych (do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.).

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 437,50 zł 875 zł 1 750 zł 3 500 zł

Program:

 • Program obejmuje m.in. zagadnienia:
 • Technologia informacyjna w nauczaniu wybranego przedmiot
 • Wykorzystanie internetu
 • Projektowanie witryn internetowych
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Programy użytkowe
 • Techniki multimedialne
 • Bazy danych
 • Systemy programistyczne
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Metodyka nauczania technologii informacyjnej

Czas trwania: 350 godzin (dodatkowo obowiązuje 60 godzin praktyk)
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS