Stylizacja i wizaż

stylizacja
Cel studiów: Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu stylizacji sylwetki i wizażu. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w takich obszarach usług kosmetycznych jak: własna działalno...
Więcej

Spa & Wellness

spa
Cel studiów: Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów relaksacyjnych stosowanych w gabinetach SPA oraz zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kosmetycznej stosowanej w odnowie biologicznej. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studió...
Więcej

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą

przedsiębiorczosc
Cel studiów: zaznajomienie się z pojęciami małych i średnich przedsiębiorstw oraz kryterium odróżniającym je od dużych firm; ukazanie funkcji i znaczenie MŚP w różnorodnych aspektach życia społeczno-gospodarczego państwa, w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja regionów, powiązania między MSP a dużymi firmami); pozyskanie umiejętności (recepty) na tworzenie MŚP a zwłaszcza małych innowacyjnych przed...
Więcej

Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej

prawo
Cel studiów: Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego. Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę finansów publicznych, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych. Ważnym celem zajęć jest także poznanie systematyki danin publiczn...
Więcej

Kosmetologia pielęgnacyjna

kosmetologia
Cel studiów: Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu najczęściej wykonywanych w gabinetach kosmetycznych zabiegów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy i ciała. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą zostać wyk...
Więcej

Kadry i płace

kadry
Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu m.in. stosowania przepisów prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej. Kierunek przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz praktycznym stosowaniem prawa pracy. Podczas studiów słuchacze, poza wiedzą teoretyczną, będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresi...
Więcej

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

dietetyka
Cel studiów: Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także poradnictwa żywieniowego. Studia podyplomowe mają charakter niezawodowy. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Do wzięcia udziału w studiach nie jest wymagane ukończenie studiów medycznych lub okołomedycznych. Uzys...
Więcej

Administracja publiczna

administracja
Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej. Zasadniczym elementem studium będzie wykształcenie u słuchacza umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania w obszarach takich jak: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, tworzenie prawa miejscowego, w tym budżetowego, finansowanie zadań publicznych, gospodarki komunalnej i dział...
Więcej

Arteterapia

arteterapia
Cele studiów: Nabywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Zdobycie wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Doświadczanie procesu twórczego i aktywności w pracy z różnymi mediami, grupami i tematami Rozwijanie umiejętności za...
Więcej

Biologia

biologia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające...
Więcej