Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kierunek studiów rozumiany jako zintegrowane oddziaływanie wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym. Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie: profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku niemowlęcym wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością, n...
More

Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej

rachunkowość
Cel studiów: Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego. Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę finansów publicznych, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych. Ważnym celem zajęć jest także poznanie systematyki danin publicznyc...
More

Spa & Wellness

spa wellness
Cel studiów: Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów relaksacyjnych stosowanych w gabinetach SPA oraz zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kosmetycznej stosowanej w odnowie biologicznej. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studió...
More

Kosmetologia pielęgnacyjna

kosmetologia
Cel studiów: Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu najczęściej wykonywanych w gabinetach kosmetycznych zabiegów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy i ciała. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą zostać wyk...
More

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

dietetyka
Cel studiów: Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także poradnictwa żywieniowego. Studia podyplomowe mają charakter niezawodowy. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Do wzięcia udziału w studiach nie jest wymagane ukończenie studiów medycznych lub okołomedycznych. Uzys...
More

Stylizacja i wizaż

stylizacja wizaż
Cel studiów: Po zakończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu stylizacji sylwetki i wizażu. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Słuchacz studiów nie musi być absolwentem studiów kierunkowych. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w takich obszarach usług kosmetycznych jak: własna działalnoś...
More

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą

przedsiębiorczość
Cel studiów: zaznajomienie  się  z  pojęciami  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  oraz  kryterium  odróżniającym je od dużych firm; ukazanie  funkcji  i znaczenie  MŚP  w różnorodnych aspektach życia społeczno-gospodarczego państwa, w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja regionów, powiązania między MSP a dużymi firmami); pozyskanie umiejętności (recepty) na tworzenie MŚP a zwłaszcza małych innowacy...
More

Kadry i płace

kadry i płace
Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu m.in. stosowania przepisów prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej . Kierunek przygotowuje  do samodzielnego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz praktycznym stosowaniem prawa pracy. Podczas studiów słuchacze, poza wiedzą teoretyczną, będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresi...
More

Administracja publiczna

administracja publiczna
Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej. Zasadniczym elementem studium będzie wykształcenie u słuchacza umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania w obszarach takich jak: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, tworzenie prawa miejscowego, w tym budżetowego, finansowanie zadań publicznych, gospodarki komunalnej i działal...
More

Biologia i geografia dla nauczycieli

biologia i geografia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii i geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby p...
More

Geografia

studia geografia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające ...
More

Biologia

studia biologia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające w...
More

Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie

wos
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Wiedza o społeczeństwie do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikac...
More

Logopedia – PROMOCJA!

logopedia
Cel studiów: Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in...
More

Wychowanie do życia w rodzinie

wdz
Cel studiów: ​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie zarówno w szkole podstawowej jaki i w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej i planowania pracy edukatora zdrowia oraz przygotowywania programów profilaktycznych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standar...
More